فتنه های عصر ظهور/مشکلات آخرالزمان


بخشی از خطبه های نماز جمعه 01 آذرماه شهرستان ساوه درباره فتنه های عصر ظهور/مشکلات آخرالزمان
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر