استاد خاتمی نژاد_ مال دنیا: حلالش حساب داره و حرامش عقاب


بیش از نیاز مال جمع کردن نتیجه اش این است که دیگران استفاده میکنند..
موسسه عصرظهور اراک..دکتر خاتمی نژاد
www.asre- zohur.ir


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر