آمریکای زیبا-9 | اعترافات یک رئیس جمهور


مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.


+ 
14

- 
0
ارسال در 1398/12/27 ساعت 08:16 2020-3-17 08:16:47
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر