جشن تولد در جبهه کرونا


«دوست داشتم جشن تولدم رو کنار خانواده ام باشم... ازتون خواهش میکنم فقط بابت کارهای ضروری از منزل خارج بشید..»

#کرونا_را_شکست_میدهیم


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر