رائفی‌پور: جوانان برای مقابله با فساد منتظر کسی نیستند


جوانان، کار رو شروع کردند و تغییرات در قوه قضائیه شکل گرفت.....


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر