علیرضا پورمسعود | اهمیت جریان تحریف


لایو اینستاگرامی - تحلیل و‌ بررسی مستند #قمار -- (پرونده مک‌فارلین) -علیرضا پورمسعود - سید مهدی دزفولی(کارگردان مستند) - شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹


+ 
30

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر