برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۴ - همیشه به روز


میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی

● سردار سلیمانی، بروز تر از نیروهای کف میدان

از زبان حجت الاسلام راجی

همه قسمت ها:
https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر