هشدار ، تنباکوی خطرناک با طعم... + بازنشر ضروری


خواهشا این ویدیو را به عزیزانی که اهل قلیان هستند حتما نشان دهید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما http://www.iribnews.ir/
دانلود شده از کانال خبرگزاری صدا و سیما @iribnews


+ 
13

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)