از مانلی آقازاده تا شاپرک نفتی!


هشداری جدی درباره #نفوذ در دستگاههای مهم کشور
از «زن جاسوسی که با ۱۶ مدیر نفتی ارتباط گرفت» تا «مانلی سریال آقازاده»!


+ 
34

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • بنظر میرسد برای جلوگیری از این خیانت ها هیچ قانون و قوه اجرایی در این کشور وجود ندارد بدبختانه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • یکی از خدعه های صهیونیستها که حتی بر علیه بهترین و بیشترین حامیان خودشان بکار می برند. بعنوان نمونه : بیل کلینتون را بخاطر بیاورید که آن دخترک را بهش بستند و بیل آنچنان کرد که نمی بایست و در دام افتاد و اسیر صهیون شد. مسئولین بهتر می دانند که انتهای این خطوط به صهیون ختم می شود و حذف اولین فرد در ارتباط با صهیونیستها و یا با طرح دام ما برای آنها کار های بسیاری می توان کرد. ان شاءالله.