اموزش قرآن آیت الله جوادی آملی به زبان ساده

اموزش قرآن آیت الله جوادی آملی به زبان ساده

سایت javadivquran.blog.ir

اموزش ۵ موضوع قرآنی با بیان ایت الله جوادی املی به زبان ساده ۱-جامعیت قرآن ۲-عقل در قرآن ۳-فرهنگ و قرآن ۴-جاودانگی قرآن ۵-حقیقت قرآن