دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱

جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند

بیان دیدگاه و نظرات | خانم زهراسادات رضوی علوی، مجری برنامه

در ابتدای دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب. ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
محسن
توسط محسن

بیان دیدگاه و نظرات | آقای امیرحسین پناهی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل

در ابتدای دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب. ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
محسن
توسط محسن

بیان دیدگاه و نظرات | آقای علی بزرگ‌خو، دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

در ابتدای دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب. ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
محسن
توسط محسن

بیان دیدگاه و نظرات | آقای محمد اسکندری، دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی

در ابتدای دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب. ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
محسن
توسط محسن

بیان دیدگاه و نظرات | آقای محمدحسین کاظمی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

در ابتدای دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب. ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
محسن
توسط محسن

بیان دیدگاه و نظرات | آقای محسن نراقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی

در ابتدای دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب. ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
محسن
توسط محسن