عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بشر بدون استثنا با دانش ناچیز خود هیچ حقی برای دخل و تصرف در دین ناب خداوند ندارد
  ---
  همه ی افراد بشر بدون استثنا حتی پیامبران با تاکید آیات محکم و مغصل قرآن که در خطاب به پیامبر اسلام آمده اند ؛ دانش ناچیز دارند .
  بنا به دلایل قطعی غیر قابل انکار در همین آیات محکم و مفصل همه ی افراد بشر حتی پیامبران بدون استثنا ، بجز پیروی از وحی بی خدشه ی الهی که آخرین آن قرآن کریم است ؛ در زمینه های احکام و اعتقادات ثابت دین ناب خداوندهیچ حق و مجوزی برای افزودن احکام و اعتقادات جدید از جانب خود به این دین هرگز از خداوند دریافت نکرده اند .
  با دقت و تدبر و تامل لازم خرد گرا ؛ این آیات محکم و مفصل رسا و گویا و قابل درک را که ذیلا شماره های آنها ذکر گردیده اند با ترجمه مطالعه کنید ونتیجه بگیرید:
  آیات ۸۵ تا ۱۰۰ سوره إسراء و همچنان آیه ۳۶ سوره إسراء ونیز آیات ۱۵ و ۱۶ سوره یونس و آیه ۳ سوره قصص .
  اقدام بشر با به کار گیری تصورات آکنده از نقص به افزودن احکام و اعتقادات و مراسم و مناسک و شعایر جدید به دین ناب خداوند بی تردید نادیده گرفتن این آیات و نادیده گرفتن هشدارهای فراوان قرآن و دهان کجی به آیات محکم و مفصل الزام آفرین این کتاب هدایت الهی اسمانی و به بازیچه تبدیل کردن آیات و هشدارهای این کتاب است که سر انجام آن برای افراد وگروه هایی که مرتکب چنین اقدامی هلاکت بار می شوند بحکم خداوند در قرآن ؛ در قیامت عذاب ابدی نابخشودنی الهی است .
  این مرتکبان که خود را به دخالت در دین ناب خداوند دچار ساخته اند ، اگر در دنیا از گناه این دخالت توبه نکنند و به عدم بازگشت به این گناه به خداوند تعهد ندهند ؛ بحکم هشدارهای خداوند در قرآن ؛ در قیامت برای رهایی از عذاب شدید الهی هرگز از هیچ شفاعتی برخوردار نخواهند شد .
  آمیختن دین ناب خداوند با تصورات بشری بزرگ ترین گناه نابخشودنی است که بشر بعلت جهل به شناختهای محکم و مفصل الزام آفرین قرآن با گرفتار شدن در دام فریبها و نیرنگهای شیطان پلید بنام دین و مذهب مرتکب می شود .

 • ما در فرهگ سازی دینی تا چه اندازه خدا پسندانه رفتار کرده ایم؟؟؟!!!
  ---
  هرگز نمی توان با در هم آمیختن فرهنگ رحمانی توحیدی با فرهنگ شیطانی منفور خرافه گستر شرک آلود خواستهای حیات بخش خدا را به جهان عرضه کرد و انتظار مدد الهی را داشت!!!
  تا حد رسوایی آشکار است که ما در آمیختن فرهنگ دین ناب رحمانی - توحیدی خدا با بدترین سوء استفاده های بشری متضاد با همه ی هشدارهای قرآن بنام بندگان مقرب والا مقام دین و در تاویل احادیث و روايات در تضاد با این هشدارها ؛ شهره ی آفاق هستیم .
  این وضع هلاکت بار سر انجام هیچ چیز برای ما باقی نگذاشته است که در محضر یگانه ذات اقدس احدیت به آن ببالیم و آنگاه در آن محضر قدسی بتوانیم پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت مطهر آن حضرت را از خود خوشنود سازیم!!!
  اگر پیروی آگاهانه از شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین داری و مذهب داری تحریف نشده ی قرآنی که حاکم و ناظر بر همه ی رفتارها و گفتارها و پندارهای دینی حتی منقولات منسوب به معصوم است نتواند ملاک خدا پسندانه بودن سنجش و ارزیابی رفتار دینی ما باشد چه چیز بی خدشه تری بجای آن می تواند جایگزین این ملاک شود؟؟؟!!!
  صدا و سیمای ملی در ج.ا.ا با چه ملاک و معیارهای سنجشی بی خدشه ی قرآنی و عقلی برنامه های دینی و مذهبی خود را برای پذیرفته شدن به جهان پیوسته عرضه می کند؟؟؟!!!

 • به خبر فوری در باره :/ زندگی خواننده ای که میلیون ها نفر را دلتنگ حرم امام رضا کرد/ چهارشنبه 01/04/1401
  ---
  بزرگ ترین ظلم در حق پیامبر و اهل بیت آن حضرت چیست؟!
  ---
  مایه ی بر انگیختن بسی خشم خداوند و غم و اندوه وبیزاری فراوان پیامبر اسلام و امامان از عترت مطهر آن حضرت است که بجای معرفی این بندگان مقرب بعنوان پاسداران امین دین خدا و بحکم قرآن ؛ جان نثاران در راه آموزش و تبلیغ احکام و اعتقادات این یگانه کتاب آسمانی مصون از هر گونه تحریف و بجای الگو گیری از این پاسداری و امانت داری و جان نثاری ؛ آنان را در تضاد با روشنگریهای آشکار و محکم و مفصل سر تا سر قرآن و در تعارض با احکام متین منطق عقل ابزار رساندن بشر به خواستهای دنیوی معرفی کنیم .
  بزرگ ترین گناه است که حیثیت دینی و مذهبی این بزرگان والا مقام فدایی دین خدا را با بد ترین سوء استفاده ها و دروغهای بشری آز نام آنان این بندگان را به بازیچه ی من در آوردیها و خرافات و جعلیات شیطانی کاسبان حرام خور شیاد دین و مذهب فروش تبدیل نماییم.
  ما باسهیم ساختن این بندگان در ویژگیهای منحصر به خداوند با نادیده گرفتن هشدارهای قرآن ؛ این مظلومان را با مشتی از احادیث جعلی غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ی دین فروشان ؛ خرافه گستر جلوه می دهیم و بدنام می کنیم .

 • ولایت مداری دروغ دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و دشمنان اهل بیت را نیک بشناسید
  ---
  پیروی خدا پسندانه از ولایت مداری پیامبر (ص) و سایر امامان مظلوم از اهل بیت مطهر آن حضرت (ع) در پیروی صادقانه از احکام و اعتقادات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری اصیل الهی قرآن تجسم می یابد ، و پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ؛ وفا داران امین و جان نثار این فرهنگ و آموزش و تبلیغ محکمات آن به بشر بوده اند .
  اصرار بر پیروی از من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدای غیر قابل اثبات و متضاد با فرهنگ مذکور و اصرار بر ترویج این ضد ارزشها که اسلام را وارونه و خرد گریز جلوه می دهند ؛ اصرار بر دشمنی آشکار با دین توحیدی خدا و اصرار بر دشمنی با پیامبر و دشمنی با اهل بیت مظلوم آن حضرت و گناه کبیره ی نابخشودنی و پیروی از شیطان پلید با دخالت گمراه کننده در دین و مذهب و ولایت مداری دروغ محض است .