عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)

  • خدای سه گانه تثلیثیها که خدای حقیقی نیست چون معتقدند که سه چیز محدود ازلی هستند؛ در حالیکه هر محدودی نیازمند است و هر
    نیازمندی حادث(نوپدید)یعنی مخلوق است. و
    معتقدند که خود خدا تغییر کرده و به سه شکل در آمده، حاصل عقیده غلط اینها ، تناقضی است که دلیل بطلان عقیده شان است، چون بر این باورند که خالق همان مخلوق است، بی نیاز همان نیازمند است، ثابت همان متغییر و متحرک است وووو.. ولی خدای ما شیعیان مسلمان خداوند و معبودِ حقیقی است که همه چیز را خلق کرده و ساخته و خودش مخلوق نیست و متفاوت است از آنچه خلق کرده و خواهد کرد و هیچگونه شباهتی به مخلوقاتش ندارد، و
    محدودیّت و نیازمندی ندارد همان ذات بی حد بی همتا غیر مادی و غیرمحسوس و بی اجزاء و بدون ترکیب و ثابت که وجودش عین وُجوب است.. الحمدلله که ما شیعیان موّحد و عبادتگر خداوند حقیقی و تسلیم فرامین او و رسولش و ائمه هدی(علیهم السلام)طبق قرآن در مکتب اهل البیت(علیهم السلام)هستیم