ولادت پیامبر (ص) - نماهنگ - میلاد گل


کوچه هامون چراغونه
داره نور و ستاره می باره
کعبه زد خنده بر احمد
دوباره هستی بوی گل داره
عید اومد مژده ی شادی
رو لب‌ها داره خنده می کاره
گل از عشقش چیدم
نگارم رو دیدم
به نور مهر ماه
دلم رو بخشیدم
نگاهم سوی او
قرارم روی او
بهشتم کوی او
گلابم بوی او
آی زمین هست تو
آی جهان دست تو
آی دلم مست تو وای


+ 
101

- 
17

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)