عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • حسود کیست؟ کسی که تحمل دیدن آقایی و بزرگی دیگران را ندارد و وقتی خوشحالی دیگران را میبیند عصبانی میشود.
  حسد چیست؟ صفتی که اگر کسی آن را داشته باشد، همیشه "آرزوی نابودی دیگران" را دارد.
  بخل چیست و بخیل کیست؟ بخل یا خست، تمایل به کمک نرساندن به دیگران است. بخیل یا خسیس، کسی است که از همکاری و همدلی و همراهی و شفقت و دلسوزی و سازش و سخاوت با دیگران و بخصوص برای افراد برتر، دوری میکند تا چیزی از اموال و امکانات او به دیگران نرسد.
  رابطه آمریکا ستیزی و غرب ستیزی با صفت بخل و حسد چیست؟ چون آمریکا و غرب، امروز آقای جهان است و بزرگی دارد و خوشحال است، افراد حسود و خودخواهان، با او مبارزه و دشمنی میکنند.
  حسود نمیتواند آقایی دیگران را تحمل بکند بنابر این، حسود برای خودش، رسالت مهمی در زندگی در نظر میگیرد که عبارت از دشمنی مداوم با دیگران است تا شاید بتواند آنها را نابود کند یا لااقل ضرری به آنها برساند یا اینکه حداقل از کمک رسانی و سود رسانی به دیگران جلوگیری بکند زیرا رسالت خودش را جلوگیری از موفقیت دیگران میداند.
  رابطه حسد و پیشرفت چیست؟ آدمیان حسود همیشه از باقی مردمان و همسایگان، رشک و حسد برده و از آنها، عقب مانده تر و کم سواد تر بوده و همیشه بد خواه و بد اخلاق هستند و همیشه از دیگران عیب جویی میکنند و دیگران را مقصر و گناهکار میدانند یا اینکه پنهانی برای سرنگونی آنان نقشه تهیه کرده و با سخن چینی و حرف زدن، سعی میکنند که افراد برتر و نخبه ها را اهریمنی جلوه دهند و آبروی آنان را بریزند.
  کسانی که سخاوتمند و بخشنده هستند فرصتهای زیادی برای رشد و تکامل پیدا میکنند و دیگران را از خودشان راضی و خشنود نگاه میدارند اما حسودهای بخیل، با دیده تردید و شک به فرصتها نگاه میکنند و از هر رشدی که دیگران بکنند، میهراسند و آن را خطرناک دانسته و با آن مبارزه میکنند و برای کوچکترین چیزها، دعوا را میاندازند و فریاد میزنند. حسودهای بخیل، از خندیدن و لب خند زدن و گفتن سلام، پرهیز میکنند و به طور چهارچشمی به دیگران نگاه میکنند که مبادا آنها خوشحال باشند یا مبادا علامت پیشرفت در آنها دیده شود زیرا تحمل دیدن موفقیتهای دیگران را ندارند. حسادت ایشان هرگز برطرف نمیشود و اطرافیان ایشان هرگز از حسادت ایشان، رها نمیشوند بلکه اطرافیانش مایلند تا این حسود بمیرد و گزندش تمام شود.
  نتیجه گیری: شواهد ماجرای "آمریکا ستیزی" نشان میدهد که ایرانیان، گرفتار صفت بخل و حسد به مقدار زیاد هستند و البته این گرفتاری، شاید کمتر شود اما هرگز برطرف نخواهد شد زیرا حسود هرگز از حسادت، دست بر نمیدارد و رسالت زندگی خودش را "دشمنی با دیگران" میداند و همیشه "آرزوی نابودی دیگران" را میکند و از "تحقیر و اهانت و تهدید دیگران" کوتاه نمیاید.