عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ظالم پایدار نیست وشکنجه هائیکه جوانان انقلابی ومومن ومظلوم رادر پیش گرفتند درواقع کیفر خواست مرگ خودرا امضا ونزدیکتر کردند علی زیبایی ملیجک تیموربختیارجانی بودکه درعراق توسط عوامل خود ساواک که بهش نزدیک شده بودند بعداز سالها جنایت ا پا دراوردندش