عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • jhmvd 93/3/21 ساعت 04:00

    جامعه و سیاست روز
    پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی 21
    خواستار سکونت مطلوب و آسایش مطلوب برای مردم ، مبارزه با تهاجم فرهنگی غارت فرهنگی شبیخون فرهنگی . www.jhmvd.ir - jhmvd.ir@gmail.com