شهادت امام موسی کاظم - بنی فاطمه -تا کاظمینش با دل خون


تا کاظمینش با دل خون/ پر می کشم از مشهد امشب/ مولای ما جان می سپارد/ با ناله های خلصنی یا رب


+ 
7

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر