حجاب گوهر پاک


به درستی در نگرش اسلام زن مانند ریحانه یا گل است که حجاب گوهر پاک و وجودش را از تعرض افراد بیمار دل مصون می دارد


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)