حمیدرضا علیمی در پنجمین اجتماع مدافعان حرم


ـ حمیدرضا علیمی در پنجمین اجتماع مدافعان حرم
ـ دهم اردیبهشت ماه 1392
ـ حسینیه امام موسی بن جعغر (ع) تهران
ـ منبع: http://www.behesht.info/Video/Detail/5978/


+ 
13

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر