منظور رهبر انقلاب چه بود؟ - ۱۹۰ هزار سو یعنی چند سانتریفیوژ؟


توضیحات صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره سخنانی که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام درباره نیاز ایران برای سوخت راکتورها مطرح کردند


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر