کانال montazerolmahdi

منتظرالمهدی
کاش معشوقه ز عاشق طلب جان می‌کرد تا که هر بی سر و پایی نزند لاف ز عشق

صفحه‌ها