ولادت امام حسن مجتبی(ع) - کریمی - ای عشق ببین حال پریشانی ما را


ای عشق ببین حال پریشانی ما را/ ای شوق نشان آتش حیرانی ما را/ ای شور بیاور می طوفای ما را/ تا صبح ببین نادعلی خوانی ما را


+ 
24

- 
7

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر