حاج سید صادق قدرتی_گنبد تو اگه کبوتر می خواد ،(شور بسیار زیبا)


حاج سید صادق قدرتی_گنبد تو اگه کبوتر می خواد ، نوکرتم دعای مادر می خواد


+ 
21

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر