عفاف و حجاب - الگو پذیری


با توجه به اینکه بخش مهمی از آنچه هر فرد یاد می گیرد از طریق الگو گیری است مدل سازی یا الگو پذیری راهی موثر برای شکل دهی رفتار و تفکر تعریف شده است استفاده از الگوی واقعی و زنده است که به طور واقعی و در حضور مشاهده کننده رفتارهای مورد نظر را اجرا می کند


+ 
2

- 
0
ارسال در 1395/4/20 ساعت 11:17 2016-7-10 11:17:02

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر