مستند بیراهه - سرقت در پوشش مامور اداره پست برق و آب


ابن برنامه پیرامون سرقت در پوشش مامور اداره پست برق و آب و اقدام پلیس برای دستگیری و برخورد با این افراد تهیه و ساخته شده است


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • لطفاً برای هر اعانه دهنده دوره ای ثابت یک شناسه قبض و شناسه پرداخت تعیین شود تا پرداخت و دریافت قانونمند و قابل کنترل باشد وگرنه هزار و یک اشگال پیدا میشود.