گزارش خبری روزنه 179 | دروغ بزرگ دولت روحانی


بعد از جنجال سازی درباره بورسیه ها مشخص شد تنها 36 نفر از افرادی که بورسیه شده اند (یعنی تنها یک درصد بورسیه شده ها) بورسیه غیرقانونی بودند.


+ 
22

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر