دونقطه | پرویز امینی: سیل انتظارات …


قسمت بیست و یکم فیلم «دونقطه» در گفتگو با دکتر پرویز امینی، جامعه شناس سیاسی منتشر شد.
پرویز امینی، میهمان بیست‌ویکمین ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این قسمت به تشریح انتظارات شکل گرفته توسط دولت در افکار عمومی از توافق هسته ای می‌پردازد.
«دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته‌ای می پردازد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر