تیزر ملازمان حرم : این قسمت: «شهید حسین براتی»


برنامه ملازمان حرم مربوط به همسران شهدای مدافع حرم اهل بیت با مجری گری همسر شهید رضایی نژاد سرکار خانم دکتر پیرانی می باشد.در این قسمت به زندگی «شهید براتی» از شهدای افغانی تیپ فاطمیون پرداخته می شود.
مستند ملازمان حرم را ه میتوانید هر هفته پنجشنبه ها ساعت 21 از شبکه ی افق مشاهده نمایید.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر