سند هم سندهای قدیم | سند سازی ناشیانه bbc


در حالی که اخیرا بی‌بی‌سی فارسی با سندسازی ناشیانه و فضاسازی خبری سعی در القای ارتباط امام خمینی (ره) و مقامات آمریکایی دارد، یکی از عوامل باهوش و زرنگ (!) این شبکه از روش جدید بی‌بی‌سی در انتشار اسناد رونمایی کرد!


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)