مستند سه قربانی با بررسی واقعه 16 آذر


بررسی واقعه 16 آذر، اعتراض دانشجویان به ورود نیکسون به تهران، تجدید رابطه دولت کودتا با انگلیس در آذر 1332، بررسی قرارداد کنسرسیوم و مبارزه به امپریالیسم و بیدار کردن نسل دانشجو در برابر زیاد خواهی‌های آمریکا در برابر ایران و… از موضوعات مطرح شده در فیلم مستند سه قربانی است.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر