برجام زیر آوار بدعهدی آمریکا


جهان این روزها در حیرت به سرمی برد. حیرت از بی ثباتی کشوری که خود را بزرگترین هژمونی جهان می داند. آمریکا در هر لحظه تصمیمات خود را تغییر می دهد و توافقهای مهم بین المللی مثل برجام را نقض می کند. باید دید پاسخ ایران به بدعهدی های مداوم آمریکا چیست.


+ 
0

- 
0
ارسال در 1396/5/4 ساعت 15:29 2017-7-26 15:29:02
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)