مگه داریم از ایشان، رهبر بهتری ؟!


مادر شهید خطاب به رهبرانقلاب: «شهید خرمشهرم فدای جدت!»

دیدار صمیمانه رهبر انقلاب با مردم کرمانشاه


+ 
7

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر