امام در ماه راهی برای فریب مردم جهت انقلاب کردن؟!!!!!


دیدن تصویر آیت الله خمینی در ماه، سالهاست که از سوی اپوزیسیون ایران به عنوان حربه جمهوری اسلامی برای تقدس بیش از حد آیت الله خمینی بکار گرفته می شود. اما به راستی چه کسی اولین بار تصویر او را در ماه دید؟


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • وچه احمقانه عده ای توی کانال ها و گروه ها همین مطالب انحرافی رو بیان میکنن و در سدد نابودی دین هستن
    و احمقانه تر اینکه عده ای بیسواد دینی ساده لوحانه باور میکنن
    اما یه بیت شعر قشنگ جواب یاوه گویان و یابو باورانه
    چراغی را که ایزد برفروزد
    هرآنکس پف کند ریشش بسوزد