شعرخوانی آقای عباس احمدی در محضر رهبری


دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر