حاج محمود کریمی | کوثر ایران اومد مولاتی معصومه


به مراه حاج محمدرضا طاهری


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • هشداری غفلت ناپذیر
    ---
    دین شناسان توجه کنند!!! اگر موارد موضوعی انگ وهابیت برای مردم موشکافانه با تحلیل و تجزیه و معیارهای علمی و شرعی توسط دین شناسان خرد گرا پیوسته کاملا مشخص نگردند ، مردم هرگونه هشدار خداوند در قرآن کریم را با ترفندهای رایج دین فروشان دنیا پرست با این انگ به وهابیت توصیف خواهند کرد ، و در نتیجه من در آوردیها به حکومت خود بر قرآن و دین و مذهب ادامه خواهند داد ، و وزر و وبال شوم این نتیجه و زیانهای فاجعه بار جبران ناپذیر آن بحکم قرآن بعنوان گناه کبیره دامن گیر همه ی دین داران خواهد شد ، و هیچ یک از افراد بشر که در سر درگمی قرآن ستیز و خرد گریز من در آوردیها گرفتار شده ، با وجود و در دست رس بودن قرآن و راه های آسان رسیدن به حقیقت ، از آثار هلاکت بار خشم خداوند در دنیا و آخرت در امان نخواهد ماند.

  • هیچ یک از کتابهای آسمانی ادیان اصیل الهی که آخرین آنها قرآن اسلام توحیدی ناب محمدی بوده به پرداختن خدا گونه به شخصیتهای پیشوایان دین بگونه ای که من در آوردیهای پیروان پیامبران پس از فوت هر پیامبر پرداخته اند توصیه ای نداشته بلکه هشدارهای شدید قرآن این گونه پرداختن را تقبیح و منع کرده و آن را به بازیچه گرفتن دین توصیف نموده و مستوجب مجازات شدید و جبران ناپذیر الهی دانسته است.