ولایت فقیه دستور امام صادق (ع)


بخشی از خطبه های نماز جمعه 02 آذر ماه شهرستان ساوه درباره ولایت فقیه دستور امام صادق (ع)
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر