معلمان پایه ریزان تمدن/شخصیت و جایگاه معلم


بخشی از خطبه های نماز جمعه 13 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره معلمان پایه ریزان تمدن/شخصیت و جایگاه معلم
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر