سلامت سیستم نظام اسلامی/نقد فساد سیستمی در نظام


بخشی از خطبه های نماز جمعه 17 خردادماه شهرستان ساوه درباره سلامت سیستم نظام اسلامی/نقد فساد سیستمی در نظام
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر