دعوای بین گوینده‌های خبر ازادسازی خرمشهر از زبان رئیس کل بانک مرکزی


بین آقایان کریمی و کاشانی که یکی گوینده خبر و دیگری گوینده رادیو بودند،اختلاف نظر شد که چه کسی این را اعلام کند.ما اینها را آشتی دادیم و به توافق رسیدیم که یک جمله را کریمی و یک جمله را کاشانی به صورت تلفیقی اعلام کنند.


+ 
8

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • آقای همتی شما دیگه دم از این حرفا نزن که اصلاً بهت نمیاد ...

    هرچه با خبر آزاد سازی رمشهر خوشحال میشیم همون قدر از بانک‌های ربوی و قیمت ارز دولت روحانی و نابودی ارزش پول در دولت محبوبتان ناراحت میشیم و همه جا خاکستری که خوبه دنیا را به چشم مردم تیره و تار مبینیم.