جنجال برای تصویب fatf


بخشی از خطبه های نماز جمعه 17آبان ماه شهرستان ساوه درباره جنجال برای تصویب fatf
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر