منطقه آزادی شو، مالیات نده! / دعوای سازمان امور مالیاتی و مناطق آزاد، بالا میگیرد؟


به گواه صحبت های بسیاری از کارشناسان، معافیت های مالیاتی بیش از حد، مایه از بین رفتن شفافیت و زمینه ساز فساد است. اما مناطق آزاد زیر بار این مسئله نمی روند و بهانه شان حمایت از تولید است.


+ 
3

- 
0
ارسال در 1398/8/25 ساعت 11:26 2019-11-16 11:26:57
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر