چه کسی به اموال خود آسیب میزند ؟


هیچ کس راضی نیست به عنوان اعتراض به اموال خود ضربه بزند و ضرر دو چندان کند غیر از اغتشاشگر و آشوب گر .+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر