علیرضا پناهیان | مهم ترین مشکل خانواده در ایران


تا این مسئله حل نشود؛ توصیه های اخلاقی هم اثر نخواهد کرد!


+ 
13

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)