مداحی حاج حسین سیب‌سرخی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی


آخر به آرزوت رسیدی
آخ غریبونه پر کشیدی
از دستای عمه سادات
شهد شهادتو نوشیدی


+ 
40

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر