اهمیت راهپیمایی مردم عراق


بخشی از خطبه های نماز جمعه11 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره اهمیت راهپیمایی مردم عراق
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر