با ویروس ها فوتبال بازی می کردیم


در این روز هایی که جامعه درگیر موج ویروس کروناست در بازار به میان مردم رفتیم و حال و هوای مردم را درباره خرید های آخر سال جویا شدیم


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر