بحران کرونا، به سال جدید منتقل خواهد شد


وزیر اسبق تعاون و رفاه گفت: باید بحرانی که در پی ویروس کرونا به وجود آمده، هر چه زودتر مهار شود. این بحران ضد اقتصاد است.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر