مشخصات جامعه مهدوی


بخشی از صحبت های صمیمی امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره مشخصات جامعه مهدوی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0
ارسال در 1399/1/21 ساعت 12:12 2020-4-9 12:12:14
توسط


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر