دوئل وزیر ارتباطات و صداوسیما بر سر اینترنت


جهرمی: آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ از آزادسازی #خرمشهر سخت‌تر نیست.
صداوسیما: دعوای وزارت ارتباطات برای پول است.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر